Mô hình chuyển đổi 4P – 4C

‘tiếp thị không phải là nghệ thuật tìm ra những cách thông minh để thể hiện những gì bạn làm ra. đó là nghệ thuật tạo ra giá trị cho khách hàng.’

Philip Kotler

Mô hình chuyển đổi 4P – 4C Thay đổi để vượt trội

Bốn yếu tố cơ bản và thường thấy khi các doanh nghiệp xây dựng chiến lược marketing: Product, Price, Place, Promotion. Tuy nhiên, doanh nghiệp ngày nay cần phải hiểu rằng chiến lược marketing 4P cần phải gắn liền với một chữ C – Customer, lấy khách hàng làm trọng tâm cho mọi chiến lược và định hướng triển khai.

Clover luôn nỗ lực để cùng doanh nghiệp thay đổi và đưa ra chiến lược triển khai nhằm chinh phục toàn bộ khách hàng và xây dựng thương hiệu phát triển vượt trội.

Tăng trưởng luôn khó khăn, nhưng trong thời điểm thay đổi mỗi ngày của thị trường, ngay cả các công ty thành công cũng có thể gặp phải những trở ngại lớn để đạt được nó. Các tổ chức rất giỏi trong việc thực hiện những gì khiến họ thành công nhưng lại đối mặt với những khó khăn từ việc cải cách.

Marketing từ 4P đến 4C – Nắm bắt xu hướng truyền thông đa chiều – Xây dựng mối liên kết dài hạn

Clover đề xuất chiến lược tiếp thị phù hợp dựa trên mô hình 4C nhằm tạo dựng lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu.
4C có thể rất có lợi cho bất kỳ chiến lược tiếp thị nào. Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi người quản lý phải thực sự hiểu đối tượng mục tiêu của mình.
Chúng tôi cung cấp một chiến lược tổng thể, bắt đầu từ việc khách hàng mong muốn gì và cần gì ở sản phẩm, giúp doanh nghiệp giải quyết và làm sáng tỏ các vấn đề:

Nắm bắt mong muốn và nhu cầu của khách hàng, tạo ra sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu thực tế người dùng.
Xác định chi phí tổng thể, tạo lợi thế cạnh tranh, gia tăng lợi ích sản phẩm.
Phân tích thói quen, hành vi khách hàng để đưa sản phẩm đến tay người dùng một cách thuận tiện nhất, gia tăng chuyển đổi doanh thu và xác lập hành vi mua.
Truyền thông mang sứ mệnh như một chìa khóa kinh doanh, gia tăng tương tác giữa khách hàng và thương hiệu, hướng đến việc tạo dựng lòng trung thành lâu dài cho thương hiệu.

Tiếp tục đọc

Promotion Mix

‘quản lý tiếp thị trở thành nghệ thuật và khoa học trong việc lựa chọn thị trường mục tiêu, giữ và gia tăng khách hàng thông qua việc tạo, cung cấp và truyền đạt những giá trị vượt trội.’

Xây dựng doanh nghiệp