Phương pháp đo lường

‘tất cả những gì chúng ta cần bao gồm những người sẽ cung cấp cho chúng ta thông tin phản hồi. từ đây sẽ tìm ra hướng để chúng ta cải thiện.’

Bill Gates

Đo lường chiến dịch- Khi những con số lên tiếng

Clover phối hợp toàn bộ nhân lực chuyên môn cao để đảm bảo chiến dịch tiếp thị thành công ngay từ khâu lập kế hoạch đến đo lường, đánh giá hiệu quả thực thi. 

Các con số sẽ cho biết chiến dịch tiếp thị của doanh nghiệp thành công hay không. Bên cạnh đó chúng cũng sẽ cho phép doanh nghiệp đánh giá xem việc tiếp tục với chiến dịch có xứng đáng với chi phí bỏ ra hay không.

Lợi nhuận luôn nằm trong mối quan tâm lớn của doanh nghiệp khi nói đến tiếp thị hoặc bất kỳ chi phí kinh doanh nào khác. Đo lường số tiền chi cho mỗi chiến dịch so với doanh thu đạt được tương ứng, doanh nghiệp có thể có một phép đo tổng thể để biết chính xác chiến dịch nào chiến dịch nào thực sự thành công và chiến dịch nào đã thất bại.

Giải pháp đo lường hiệu quả chiến dịch marketing

Tại Clover, chúng tôi sử dụng các quy trình thu thập và phân tích dữ liệu, đo lường thành công và xác định các cơ hội để cải thiện. Bằng cách thiết lập:

Mục tiêu và thông số cụ thể cho chiến dịch.

Quản lý dòng thời gian và kế hoạch hành động.

Xác định các biến số đo lường hiệu quả, phù hợp với đặc thù ngành, kênh triển khai và lĩnh vực hoạt động.

Tiến hành khảo sát, đo lường, cung cấp bản ghi đánh giá sự thành công của chiến dịch thông qua 3 phương pháp đánh giá dựa trên chỉ số tài chính, các công cụ media, khảo sát khách hàng.

Tiếp tục đọc

Đánh giá quảng cáo

‘nếu chúng ta không thay đổi hướng đi của mình, chúng ta có khả năng sẽ kết thúc nơi chúng ta đang đứng đầu.’

Xây dựng doanh nghiệp