Promotion Mix

‘quản lý tiếp thị trở thành nghệ thuật và khoa học trong việc lựa chọn thị trường mục tiêu, giữ và gia tăng khách hàng thông qua việc tạo, cung cấp và truyền đạt những giá trị vượt trội.’

Philip Kotler

Hỗn hợp xúc tiến Promotion Mix- hoạt động tiếp thị năng động và hiệu quả

Hỗn hợp xúc tiến Promotion Mix được thiết kế để tiếp cận đối tượng mục tiêu của doanh nghiệp cùng những lợi ích, tính năng và giá trị sản phẩm/dịch vụ, giúp phân biệt doanh nghiệp với đối thủ cạnh tranh và thúc đẩy doanh số.

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu hành vi người dùng chuyên sâu với mục đích duy nhất: làm cho chính doanh nghiệp trở nên tốt hơn, bằng các kế hoạch được xây dựng cẩn trọng và tỉ mỉ.
Không có cách nào để một doanh nghiệp có thể tồn tại mà không biết khách hàng của mình đang tiêu tiền như thế nào. Với ý nghĩa đó, bắt kịp xu hướng và tận dụng được xu hướng đó trở thành một trong những vấn đề doanh nghiệp phải đối mặt khi xây dựng và thực thi chiến lược tiếp thị.

Đột phá chiến lược Promotion Mix – tư duy khác biệt – xây dựng thương hiệu mạnh

Clover hiểu những gì khách hàng của doanh nghiệp muốn – một cách tốt nhất để tăng doanh thu và cũng đảm bảo sự hài lòng của người dùng.

Bằng các kế hoạch được xây dựng cẩn trọng và tỉ mỉ, chúng tôi kết hợp hiệu quả 5 yếu tố cốt lõi của Promotion Mix và sử dụng hợp lý các công cụ bổ trợ.

Clover cung cấp các giải pháp:

Quản lý truyền thông và khủng hoảng, thực hiện hoạt động quan hệ công chúng (PR).
Cung cấp giải pháp và xúc tiến bán hàng, kích cầu, gia tăng khả năng tiêu dùng.
Cung cấp chiến lược toàn diện, đa chiều, tiếp cận khách hàng trên nhiều kênh, đạt được mục tiêu doanh thu trong ngắn và dài hạn.

Tiếp tục đọc

Mô hình chuyển đổi 4P – 4C

‘tiếp thị không phải là nghệ thuật tìm ra những cách thông minh để thể hiện những gì bạn làm ra. đó là nghệ thuật tạo ra giá trị cho khách hàng.’

Xây dựng doanh nghiệp