Services marketing mix

‘thành công trong cuộc sống của bạn không dựa trên khả năng thay đổi đơn thuần. nó dựa trên khả năng thay đổi nhanh hơn so với đối thủ, khách hàng và doanh nghiệp của bạn.’

Mark Sanborn

Kết hợp sản phẩm đúng nơi, đúng thời điểm với đúng mức giá

Những yếu tố trong Marketing mix dịch vụ sẽ được Clover kết hợp để mang đến cho doanh nghiệp những giải pháp nhằm tối đa hóa lợi nhuận và phát triển bền vững.

4P trong marketing mix dịch vụ cũng giống như các yếu tố 4P trong hỗn hợp marketing mix truyền thống. Tuy nhiên, xuất phát từ những đặc thù ngành dịch vụ, ý nghĩa của 4P khác hơn và mở rộng thêm 3P để trở thành hỗn hợp marketing mix 7P.

Một cách đơn giản, 7P là các yếu tố cần thiết để hình thành một chiến lược marketing dịch vụ tối ưu. Bao gồm 7 yếu tố:Sản phẩm (Product), Giá cả (Price), Khuyến mãi (Promotion), Vị trí (Place), Con người (People), Quy trình (Process) và Môi trường vật lý (Physical Evidence).

Hóa giải đặc thù ngành dịch vụ – Thiết lập tổ hợp Marketing Mix hiệu quả

Clover giúp doanh nghiệp thấu hiểu và đưa ra những chiến lược truyền thông hiệu quả dựa trên việc thiết lập tổ hợp marketing mix.

Ở một mức độ nhất định, việc quản lý dịch vụ khó khăn hơn quản lý một sản phẩm. Việc chuẩn hóa một dịch vụ phải đối mặt với nhiều yếu tố nằm ngoài sự kiểm soát của nhà quản lý hơn một sản phẩm thông thường.

Clover cung cấp các giải pháp giải quyết triệt để 5 vấn đề thường gặp liên quan đến đặc thù “sản phẩm”, mà nhà quản lý cần hóa giải khi thiết lập một tổ hợp marketing dịch vụ hiệu quả, bao gồm:

 • Thiếu quyền sở hữu
 • Sản phẩm vô hình
 • Không thể tách rời giữa sản xuất và tiêu thụ
 • Tính dễ hỏng
 • Tính không đồng nhất

Tổ hợp tiếp thị dịch vụ Services Marketing Mix của chúng tôi được thiết lập dựa trên việc phân tích từng yếu tố chính xác, phù hợp với đặc tính từng loại hình dịch vụ mà doanh nghiệp đang cung cấp cho khách hàng bằng cách:

 • Cung cấp tùy chỉnh tiêu chuẩn dịch vụ, cải thiện chất lượng và loại bỏ các tác động xấu cho trải nghiệm dịch vụ.
 • Tạo cơ sở định giá dịch vụ, cung cấp cho doanh nghiệp một mức lợi nhuận đầy đủ.
 • Tư vấn lựa chọn vị trí, tạo đà thu hút, tiếp cận đối tượng mục tiêu.
 • Đề xuất ưu đãi, kích cầu, kích thích tiêu dùng phù hợp với đối tượng mục tiêu.
 • Giải pháp quản lý, đào tạo đội ngũ, thiết kế quy trình cung cấp dịch vụ chuẩn xác, cụ thể.
 • Thiết lập chiến lược nâng cao trải nghiệm khách hàng mang tính giá trị và độc đáo.

Tiếp tục đọc

Phương pháp đo lường

‘tất cả những gì chúng ta cần bao gồm những người sẽ cung cấp cho chúng ta thông tin phản hồi. từ đây sẽ tìm ra hướng để chúng ta cải thiện.’

Xây dựng doanh nghiệp