Giải pháp

Chiến thắng bằng chiến lược hiệu quả
Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi

Chúng tôi giúp bạn xác định, nhắm mục tiêu và chuyển đổi đối tượng mục tiêu của bạn thành khách hàng thực tế.

Với năng lực chuyên môn và cơ sở dữ liệu chuyên sâu, phân tích đa ngành, chúng tôi đã lên kế hoạch và thực hiện chiến lược tiếp thị mang lại lợi nhuận cho các công ty Global và các công ty khởi nghiệp.

Giải pháp của chúng tôi

Chúng tôi giúp mang đến các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh bền vững. Chúng tôi mang đến các giải pháp:

Định vị/ Tái định vị
Doanh nghiệp/ sản phẩm

■ Tìm hiểu thị trường ■ Phân khúc thị trường
■ Mục tiêu Marketing ■ Kế hoạch Marketing
■ Chiến lược định vị/ Tái định vị

Xây dựng chiến lược
truyền thông

■ Digital Marketing ■ PR ■ Phát triển website
■ Social Media Marketing ■ Search Marketing
■ Automation Marketing ■ Omni-channel Marketing

Đẩy mạnh doanh thu
Sản phẩm/ Dịch vụ

■ Nhận diện cơ hội ■ Đổi mới sản phẩm
■ Cải tiến quy trình ■ Performance Marketing

Định vị/ Tái định vị
Doanh nghiệp/ sản phẩm

■ Cấu trúc thương hiệu ■ Cấu trúc thương hiệu
■ Thiết kế thương hiệu ■ Nghiên cứu thương hiệu

Khách hàng của chúng tôi

Tư vấn miễn phí

Vui lòng điền đủ thông tin để chuyên gia của chúng tôi có thể tư vấn cụ thể nhất cho quý khách!