CHUYÊn GIA MARKETING
CHIẾN LƯỢC

Sử dụng các nguyên lý tiếp thị về insight, nhận diện khách hàng và giải pháp cải tiến để đẩy mạnh tăng trưởng.

Tăng cường & đổi mới

Kích hoạt tăng trưởng với chiến lược đổi mới, phát triển tổ chức và cải tiến quy trình

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

Định vị thương hiệu    Cấu trúc thương hiệu

Mở rộng thương hiệu    Trải nghiệm khách hàng

KÍCH HOẠT CHIẾN LƯỢC
DIGITAL MARKETING

Xây dựng hành trình trải nghiệm người dùng tiếp cận đa kênh xuyên suốt trên nền tảng Digital.

CHUYÊn GIA
MARKETING CHIẾN LƯỢC

Sử dụng các nguyên lý tiếp thị về insight, nhận diện khách hàng và giải pháp cải tiến để đẩy mạnh tăng trưởng.

Tăng cường & đổi mới

Kích hoạt tăng trưởng với chiến lược đổi mới, phát triển tổ chức và cải tiến quy trình

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

Định vị thương hiệu    Cấu trúc thương hiệu

Mở rộng thương hiệu    Trải nghiệm khách hàng

KÍCH HOẠT CHIẾN LƯỢC
DIGITAL MARKETING

Xây dựng hành trình trải nghiệm người dùng tiếp cận đa kênh xuyên suốt trên nền tảng Digital.

lý do khiến khách hàng từ chối mua hàng

■ Không có tiền
■ Không có mong muốn
■ Không có nhu cầu
■ Không có động lực

Nhưng lý do quan trọng nhất khiến khách hàng không mua một sản phẩm chính là không tin tưởng.Tín nhiệm là chìa khoá đem lại thành công khi bán hàng. Đây chính là mục đích của việc: Xây dựng định vị thương hiệu

Xem câu chuyện từ khách hàng chúng tôi

THẤU HIỂU KHÁCH HÀNG
ĐỂ MANG LẠI GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC

Chúng tôi giúp mang đến các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh bền vững. Chúng tôi mang đến các giải pháp:

Định vị/ Tái định vị
Doanh nghiệp/ sản phẩm

■ Tìm hiểu thị trường

■ Phân khúc thị trường

■ Mục tiêu Marketing

■ Kế hoạch Marketing

■ Chiến lược định vị/ Tái định vị

Xây dựng chiến lược truyền thông

■ Digital Marketing

■ PR

■ Phát triển website

■ Social Media Marketing

■ Search Marketing

■ Automation Marketing

■ Omni-channel Marketing

Đẩy mạnh doanh thu
Sản phẩm/ Dịch vụ

■ Nhận diện cơ hội

■ Đổi mới sản phẩm

■ Cải tiến quy trình

■ Kế hoạch Marketing

■ Performance Marketing

Xây dựng thương hiệu
Doanh nghiệp/ sản phẩm

■ Cấu trúc thương hiệu

■ Thiết kế thương hiệu

■ Kế hoạch Marketing

■ Nghiên cứu thương hiệu

HƯỚNG TIẾP CẬN
CỦA CHÚNG TÔI

Dựa trên phương pháp phân tích tổng hợp, đa nguồn, chúng tôi đưa ra các quyết định chính xác và kịp thời. Clover luôn có những ý tưởng mang tính chiến lược và sáng tạo, vừa đảm bảo tính thực thi cao.

xem thêm

Khách hàng của chúng tôi

Xây dựng doanh nghiệp